6
Mar

Angular directive: opóźniona reakcja na zmianę tekstu

“Live search” może być bardzo ciekawym rozwiązaniem w aplikacji. Użytkownik pisze literki w textboxiku i bez wciskania entera czy guzika dostaje przefiltrowane wyniki. Tak jak to znamy z gógla chociażby.

Jeśli jednak reagować będziemy na każdą zmianę, to zanim użytkownik dostanie wynik zapytania “gdzie się podziały pieniądze z OFE” – wykonamy bardzo wiele zapytań. W takich przypadkach warto puszczać faktycznie zapytanie dopiero gdy nasz szukacz zaprzestanie pisania, czyli na przykład nie zmieni żadnej literki przez pół sekundy.

W angularze można to osiągnąć prawdopodobnie na wiele sposobów. Ja sięgnąłem po mechanizm dyrektyw i napisałem swoją, której wykorzystanie w kodzie wygląda tak:

<input obj="myFilter" delay="500" />

A sama dyrektywa:

.directive('delay', ['$timeout', function ($timeout) {
  return {
    restrict: 'A',
    scope: {
      obj: '='
    },
    link: function (scope, element, attrs) {
      var delay = attrs.delay;

      if (isNaN(parseInt(delay, 10))) {
        throw "Delay value in milliseconds must be defined";
      }
      scope.$watch('obj', function (newValue) {
        element.val(newValue);
      });

      var currentTimeout;
      element.keyup(function () {
        $timeout.cancel(currentTimeout);
        currentTimeout = $timeout(function () {
          scope.obj = element.val();
        }, delay);
      });
    }
  };
}])

Nice.

Autor

Maciej Aniserowicz

Maciej Aniserowicz
"Procent"
developer / architect

MVP
MCP

Search
Facebook
Twitter
Archiwum
© Copyright 2008-2015 Maciej Aniserowicz. All rights reserved. Running on WordPress.